מחלבה חוות רוזנברג

בחווה פועלת מחלבת בוטיק לייצור גבינות עיזים, גבינות כבשים וגבינות מחלב בקר