לחם ויין יקב כרם ברק

בחוות רוזנברג לצד היקב והמחלבה הקמנו סדנא בה אנו מלמדים ומשתפים בהידע הנרחב שצברנו באפיית לחם מחמצת על טהרת שמרי הפרא. ובהכנת גבינות בשיטות מסורתיות