סדנאות אפיית לחם מחמצת

במקום נערכות מדי שבוע, סדנאות אפיית לחם מחמצת, לחם משמריים טבעיים